Teksty nadesłane

W tym dziale znajdują się teksty powstałe poza stowarzyszeniem i napisane przez obcych nam autorów, które jednak z racji ich treści uznajemy za warte przedrukowania i poznania.


Podczas gdy rolnicy protestują na ulicach Berlina przeciwko rządowi koalicyjnemu, maszyniści kolejowi przygotowują się do strajku z powodu narzuconych im cięć płac realnych, a demonstracje przeciwko niemieckiemu poparciu dla ludobójstwa w Strefie Gazy odbywają się niemal codziennie, politycy i funkcjonariusze partyjni spotykali się za zamkniętymi drzwiami berlińskiego hotelu, aby założyć […]

Niemiecki „Sojusz Sahry Wagenknecht”: Przestarzała próba ratowania kapitalizmu


W niedzielę 14 stycznia 2024 r. minęło 100 dni wspieranego przez imperialistów izraelskiego ludobójstwa w Strefie Gazy. W ciągu nieco ponad trzech miesięcy, według palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia, zginęło prawie 24.000 Palestyńczyków, czyli mniej więcej jedna na 100 osób mieszkających w Strefie Gazy. Liczba ta obejmuje oszałamiającą liczbę 9.600 zabitych dzieci. […]

Sto dni imperialistyczno-syjonistycznego ludobójstwa w Strefie Gazy


Powstanie Rosji radzieckiej, która następnie przekształciła się w ZSRR, nie stworzyło sytuacji podziału w ruchu robotniczym. W Rewolucję ruch ten wkroczył już podzielony, a dysputy teoretyczne przekształciły się – w sytuacji światowej wojny imperialistycznej – w sprzeczności praktyczne. Marks znajdował się w konflikcie z nurtem liberalno-demokratycznym oraz anarchistycznym. Jego słynne, […]

Ewa Balcerek i Włodek Bratkowski – Taka dialektykaCzy korporatyzm (lub korporacjonizm) jest kompleksową koncepcją dzisiejszego kapitalizmu? Wykłady o faszyzmie1 Palmiro Togliattiego, wygłoszone w Moskwie między styczniem a kwietniem 1935 roku, odegrały ważną rolę w formułowaniu nowych koncepcji polityki jednolitego i ludowego frontu w ruchu robotniczym2. Kwestia korporacjonizmu została po raz pierwszy zdefiniowana w rozdziale 7 tych wykładów. […]

Lars Ulrik Thomsen – Korporacjonizm dzisiaj


1
Prawidłowa analiza imperializmu ma decydujące znaczenie dla przyszłości ruchu komunistycznego i robotniczego. Stanowi o różnicy między porażką a sukcesem! W czerwcu 2016 r. Andrew Murray wygłosił w Marx Memorial Library (londyńska Biblioteka Pamięci Marksa – przyp. tłum.) wykład pt. „Sto lat Leninowskiego Imperializmu”1. Minęło pięć lat i można ocenić jego […]

Lars Ulrik Thomsen – Imperializm w XXI wieku
Radykalna lewica obudziła się z ręką w nocniku – kobieta-rewolucja okazała się twarzą starego, liberalnego porządku, którą radykałowie przyozdabiali makijażem z własnych marzeń i pobożnych życzeń. A niby kogo spodziewali się radykalni aktywiści na czele protestu przeciwko populistycznej polityce propagatorów Wielkiego Projektu Odrodzenia Rzeczypospolitej Obojga Narodów z podporządkowaną Białorusią? Ci […]

Ewa Balcerek i Włodek Bratkowski – Wyjść z piaskownicy


Tezy o ideologii późnego kapitalizmu wczesna ideologia kapitalizmu zachodniego, wyrażająca „ducha” rewolucji burżuazyjnej z całym jej humanistycznym patosem, ma charakter pseudohumanistyczny – odwołuje się do obietnicy emancypacji człowieka, a negatywnym układem odniesienia jest dla niej feudalizm, jako ustrój niewolący człowieka. pseudohumanizm występuje przede wszystkim w formie humanizmu demokratycznego: ideologii nie […]

Ideologia późnego kapitalizmu


Kiedyś była tylko „żydokomuna”, wszystko było łatwiejsze. Powszechna hipsteryzacja dotknęła jednak również niektórych obszarów kultury politycznej. Teraz prawica nawet swój obłąkańczy antykomuznim musi sprzedawać z przylepioną doń rudą brodą i w RayBanach. I tak na Placu Zbawiciela polskiej prawicowej kultury politycznej też rozwinął się w końcu dorodny kwiat „marksizmu kulturowego”. […]

Bojan Stanisławski – „Marksizm kulturowy”, czyli mainstreaming nazistowskiego bełkotu1
Pod osłoną innych afer w Polsce tylnymi drzwiami przepychane są właśnie zmiany w prawie, które umożliwiają pełną kryminalizację komunizmu. Komunizmu, a nawet „jego ideologii”, co prawicowej władzy i podporządkowanemu jej sądownictwu otwiera furtkę do kryminalizowania i ścigania praktycznie całej lewicy. Nie tylko jej sympatyków jej radykalnego nurtu, ale wszystkich tych, […]

Tymoteusz Kochan – Do więzienia za dzieła Marksa na półce?


2
Poniżej prezentujemy artykuł logika z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prof. dr hab. Jana Woleńskiego, na temat niedawnej interwencji policji na Konferencji w Pobierowie poświęconej osobie i myśli Karola Marksa. Chociaż nie podzielamy do końca uwag pana Profesora, uważamy niniejszy tekst za warty lektury i szerszego spopularyzowania. – Przyp. SMP Interwencja […]

Jan Woleński – Czujny sygnalista i rychliwa (żwawa) prokuratura


Edward Karolczuk jest wyjątkowym uczonym. Nie ulega poprawności politycznej, która niestety odciska się na poglądach wielu osób, w tym ze środowiska akademickiego. Wyrazem wiedzy, wysokiej inteligencji oraz samodzielnego myślenia jest jego książka wydana kilka miesięcy temu, zatytułowana „Nagie życie” ofiar wyzysku pracy i wojny. Tytuł oddaje sens zawartych w tej […]

Maria Szyszkowska – Przenikliwa krytyka