Archiwum dnia: 17 czerwca 2006


Z historią ruchu robotniczego związane są losy Manifestu Partii Komunistycznej. Kryzys w jakim znalazł się ruch robotniczy pod koniec XX wieku odbił się niewątpliwie na popularności tego pierwszego dojrzałego dokumentu programowego ruchu komunistycznego. Zachowuje on rolę metodologiczno-teoretycznej dyrektywy do analizy rzeczywistości i formułowania programów politycznych w dniu dzisiejszym. Nawet Francis […]

Przedmowa do polskiego wydania Manifestu Partii Komunistycznej w 2006 r.