Archiwum dnia: 5 września 2008


Metodologia szkoły austriackiej opiera się na dwóch związanych ze sobą zasadach: doktrynie indywidualizmu oraz doktrynie subiektywizmu. Celem niniejszego artykułu jest zwięzłe przedstawienie oraz analiza krytyczna obu tych koncepcji. INDYWIDUALIZM METODOLOGICZNY Mises określił indywidualizm metodologiczny, jako obejmujący następujące założenia: „wszelkie działania są dziełem indywidualnych jednostek ludzkich” a „zbiorowości społecznej nie przysługuje […]

Między indywidualizmem a subiektywizmem: podstawy metodologiczne szkoły austriackiej