Barbara Przybylska-Czajkowska


Avatar photo

O Barbara Przybylska-Czajkowska

Ur. w 1957 r., ukończyła studia na Politechnice Śląskiej. Jest doktorem habilitowanym i pracuje jako wykładowca na wydziale organizacji i zarządzania Politechniki Śląskiej.

Wstęp Jak stwierdza Miklos Almasi, autor tekstu zamieszczonego przez wydawców jako swego rodzaju wstęp do Wprowadzenia do ontologii bytu społecznego, autor tego dzieła György Lukács „przygotowywał się do napisania wyczerpującego dzieła o etyce, w którego pierwszym rozdziale znalazłoby się wyjaśnienie form bytowych właściwych stosunkom społecznym, relacjom występującym między ludźmi”1. Jak […]

Etyka w „Ontologii” Lukácsa. Szkic rekonstrukcji