Róża Luksemburg, Karl Liebknecht, Klara Zetkin i Franz Mehring – Apel do robotników świata


Proletariusze! Pracujący mężczyźni i pracujące kobiety! Towarzysze!

Rewolucja w Niemczech nadeszła! Masy żołnierzy, którzy przez lata byli zmuszani do rzezi w imię kapitalistycznych zysków; masy robotników, którzy przez cztery lata byli wyzyskiwani, miażdżeni i głodzeni – zbuntowały się. Pruski militaryzm, to przerażające narzędzie ucisku, ta plaga ludzkości – leży rozbity na ziemi. Jego najbardziej godni uwagi przedstawiciele, a tym samym najbardziej widoczni z winnych tej wojny, cesarz i książę koronny, uciekli z kraju. Wszędzie powstały Rady Robotnicze i Żołnierskie.

Robotnicy wszystkich krajów, nie mówimy, że w Niemczech cała władza faktycznie leży w rękach ludu pracującego, że całkowity triumf rewolucji proletariackiej został już osiągnięty. W rządzie nadal zasiadają wszyscy ci socjaliści, którzy w sierpniu 1914 r. porzucili naszą najcenniejszą własność, Międzynarodówkę, którzy przez cztery lata zdradzali niemiecką klasę robotniczą i Międzynarodówkę.

Ale, robotnicy wszystkich krajów, teraz przemawia do was sam niemiecki proletariusz. Uważamy, że mamy prawo wystąpić przed waszym forum w jego imieniu. Od pierwszego dnia tej wojny staraliśmy się wypełnić nasz międzynarodowy obowiązek, walcząc z tym zbrodniczym rządem z całą naszą mocą i jego wskazując jako naprawdę winnego wojny.

Teraz, w tym momencie, jesteśmy usprawiedliwieni przed historią, przed Międzynarodówką i przed niemieckim proletariatem. Masy zgadzają się z nami entuzjastycznie, stale poszerzające się kręgi proletariatu podzielają przekonanie, że godzina ugody z kapitalistycznymi rządami klasowymi została przekreślona [struck].

Ale to wielkie zadanie nie może być wykonane tylko przez niemiecki proletariat; może on walczyć i triumfować tylko odwołując się do solidarności proletariuszy całego świata.

Towarzysze z walczących ze sobą krajów, jesteśmy świadomi waszej sytuacji. Wiemy doskonale, że wasze rządy, teraz, gdy odniosły zwycięstwo, oślepiają oczy wielu warstw ludzi zewnętrznym blaskiem swojego triumfu. Wiemy, że w ten sposób udaje im się dzięki sukcesowi mordowania zapomnieć o jego przyczynach i celach.

Ale wiemy również, że w waszych krajach proletariat złożył najstraszliwsze ofiary z ciała i krwi, że jest zmęczony straszliwą rzezią, że proletariusz wraca teraz do swojego domu i znajduje tam niedostatek i nędzę, podczas gdy miliardowe fortuny gromadzą się w rękach kilku kapitalistów. Że dostrzegł i nadal będzie dostrzegać, że wasze rządy również prowadziły wojnę na rzecz wielkich worków z pieniędzmi. Ponadto dostrzeże, że wasze rządy, mówiąc o „sprawiedliwości i cywilizacji” oraz o „ochronie małych narodów”, miały na myśli zyski kapitalistów, tak samo jak nasze, gdy mówiły o „obronie ojczyzny”; i że pokój „sprawiedliwości” i „Liga Narodów” są tylko częścią tego samego nikczemnego bandyty, który stworzył pokój brzesko-litewski. Tutaj i tam panuje ta sama bezwstydna żądza łupów, to samo pragnienie ucisku, ta sama determinacja, by wykorzystać do granic możliwości brutalną przewagę morderczej stali.

Imperializm wszystkich krajów nie zna „zrozumienia”, zna tylko jedno prawo – zyski kapitału; zna tylko jeden język – miecz; zna tylko jedną metodę – przemoc. I jeśli teraz mówi we wszystkich krajach, zarówno w waszym, jak i naszym, o „Lidze Narodów”, „rozbrojeniu”, „prawach małych narodów”, „samostanowieniu narodów”, to tylko używa zwyczajowych kłamliwych zwrotów władców w celu uśpienia czujności proletariatu.

Proletariusze wszystkich krajów! To musi być ostatnia wojna! Jesteśmy to winni dwunastu milionom zamordowanych ofiar, jesteśmy to winni naszym dzieciom, jesteśmy to winni ludzkości.

Europa została zrujnowana przez tę przeklętą rzeź. Dwanaście milionów ciał pokryło przerażające sceny tej imperialistycznej zbrodni. Zostały wykoszone kwiaty młodości i najlepsza siła ludzka. Niezliczone siły produkcyjne zostały unicestwione. Ludzkość jest prawie gotowa wykrwawić się na śmierć z powodu bezprzykładnego w historii upuszczania krwi. Zwycięzcy i pokonani stoją na skraju przepaści. Ludzkości grozi głód, zatrzymanie całego mechanizmu produkcji, plagi i degeneracja.

Wielcy przestępcy tej przerażającej anarchii, tego nieskrępowanego chaosu – klasy rządzące – nie są w stanie kontrolować własnego dzieła. Bestia kapitału, która wyczarowała piekło wojny światowej, nie jest w stanie go wygnać, przywrócić prawdziwego porządku, zapewnić torturowanej ludzkości chleba i pracy, pokoju i cywilizacji, sprawiedliwości i wolności.

To, co jest przygotowywane przez klasy rządzące jako pokój i sprawiedliwość, jest jedynie nowym dziełem brutalnej siły, z którego hydra ucisku, nienawiści i nowych krwawych wojen podnosi swoje tysiące głów.

Tylko socjalizm jest w stanie ukończyć wielkie dzieło trwałego pokoju, uleczyć tysiące ran, z których krwawi ludzkość, przekształcić równiny Europy, zdeptane przez przejście apokryficznego jeźdźca wojny, w kwitnące ogrody, wyczarować dziesięć sił produkcyjnych na każdą zniszczoną, obudzić wszystkie fizyczne i moralne energie ludzkości oraz zastąpić nienawiść i niezgodę wewnętrzną solidarnością, harmonią i szacunkiem dla każdego człowieka.

Jeśli przedstawiciele proletariuszy wszystkich krajów mogliby tylko chwycić się za ręce pod sztandarem socjalizmu w celu zawarcia pokoju, to pokój zostałby zawarty w ciągu kilku godzin. Wtedy nie będzie spornych kwestii dotyczących lewego brzegu Renu, Mezopotamii, Egiptu czy kolonii. Wtedy będzie tylko jeden naród: pracujące istoty ludzkie wszystkich ras i języków. Wtedy będzie tylko jedno prawo: równość wszystkich ludzi. Wtedy będzie tylko jeden cel: dobrobyt i postęp dla wszystkich.

Ludzkość stoi przed alternatywą: Rozpad i upadek w kapitalistycznej anarchii lub regeneracja poprzez rewolucję społeczną. Wybiła godzina przeznaczenia. Jeśli wierzysz w socjalizm, nadszedł czas, aby pokazać to czynami. Jeśli jesteście socjalistami, teraz jest czas na działanie.

Proletariusze wszystkich krajów, jeśli teraz wzywamy was do wspólnej walki, nie robimy tego ze względu na niemieckich kapitalistów, którzy pod etykietą „narodu niemieckiego” próbują uciec przed konsekwencjami własnych zbrodni: robimy to zarówno dla waszego, jak i naszego dobra. Pamiętajcie, że wasi zwycięscy kapitaliści są gotowi krwawo stłumić naszą rewolucję, której boją się tak samo, jak własnej. Sami nie staliście się bardziej wolni dzięki „zwycięstwu”, tylko jeszcze bardziej zniewoleni. Jeśli waszym klasom rządzącym uda się zdławić rewolucję proletariacką w Niemczech i Rosji, zwrócą się przeciwko wam ze zdwojoną przemocą. Wasi kapitaliści mają nadzieję, że zwycięstwo nad nami i nad rewolucyjną Rosją da im moc biczowania was biczem skorpionów.

Dlatego proletariat Niemiec spogląda na was w tej godzinie. Niemcy są w ciąży rewolucji społecznej, ale socjalizm może być zrealizowany tylko przez proletariat świata.

Dlatego wzywamy was: „Powstańcie do walki! Powstańcie do działania! Czas pustych manifestów, platonicznych rezolucji i górnolotnych słów minął! Godzina działania dla Międzynarodówki wybiła!”. Prosimy was o wybranie wszędzie Rad Robotniczych i Żołnierskich, które przejmą władzę polityczną i razem z nami przywrócą pokój.

Nie Lloyd George i Poincare, nie Sonnino, Wilson, Ersberger czy Scheidemann muszą mieć możliwość zawarcia pokoju. Pokój musi zostać zawarty pod powiewającym sztandarem światowej rewolucji socjalistycznej.

Proletariusze wszystkich krajów! Wzywamy was do dokończenia dzieła socjalistycznego wyzwolenia, do nadania ludzkiego wymiaru oszpeconemu światu i do urzeczywistnienia tych słów, którymi często witaliśmy się w dawnych czasach i które śpiewaliśmy, gdy się rozstawaliśmy: „Gdy związek nasz bratni / Ogarnie ludzki ród.”.

Róża Luksemburg, Karl Liebknecht, Klara Zetkin i Franz Mehring

listopad 1918 r.

Po raz pierwszy opublikowane w gazecie Die Rote Fahne (Czerwony Sztandar), 25 listopada 1918 r.

Pozostaw odpowiedź

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.