Konferencja rocznicowa SMP i zmiany w Stowarzyszeniu 2


W dniach 18-19 listopada br. w centrum Warszawy odbyła się I Konferencja Problemowa Stowarzyszenia Marksistów Polskich, poświęcona 100 rocznicy wybuchu Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej (6/7 listopada 1917 r.) i 20 rocznicy śmierci założyciela i pierwszego prezesa SMP – prof. Jarosława Ładosza (23 listopada 1997 r.). W Konferencji uczestniczyło łącznie 16 osób z Polski i z zagranicy.

Konferencja Problemowa okazała się – co z przykrością trzeba stwierdzić – porażką na poziomie merytorycznym i programowym. W jej trakcie okazało się, że głównymi „problemami” poruszanymi na Konferencji nie była krytyczna ocena (krytyczna w sensie kantowsko-heglowsko-marksowskim) dorobku myśli J. Ładosza i doświadczeń „Października”, lecz partyjniackie i demagogiczne ataki części uczestników, wyszukujących w szeregach SMP antykomunistycznych spisków i agentów. Zamiast merytorycznego sporu i wymiany opinii uczestnicy byli świadkami festiwalu manipulacji i insynuacji oraz manifestacji rzekomej hiperdoktrynalności części członków Stowarzyszenia. Rezultatem takiego obrotu sprawy było zniechęcenie i rezygnacja z chęci dyskusji z uwagi na wolę unikania personalnych ataków.

Przez następny tydzień po weekendowym spotkaniu toczyła się dyskusja nt. przebiegu Konferencji wśród członków SMP w ramach listy dyskusyjnej, której to wybrane fragmenty były upubliczniane na prywatnej stronie części członków SMP, stanowiąc pożywkę dla dalszych ataków personalnych, jak również do szkalowania imienia Stowarzyszenia.

Po zdecydowanym oporze ze strony członków SMP, i w wyniku podjętej decyzji przez członków SMP zrzeszonych w Grupie Samorządności Robotniczej, z funkcji wiceprzewodniczącej Stowarzyszenia zrezygnowała p. Ewa Balcerek, a z członkostwa w Stowarzyszeniu zrezygnował kol. Jan Siomra (dotychczasowy Skarbnik Zarządu Głównego SMP). Trzeci członek GSR – p. Włodzimierz Bratkowski – podważył publicznie swoje dotychczasowe członkostwo w SMP, co zostało przyjęte jako jego rezygnacja z uczestnictwa w Stowarzyszeniu.

W wyniku powyższego:

  • SMP uhonoruje wydarzenia 100 rocznicy wybuchu Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej i 20 rocznicy śmierci założyciela i pierwszego prezesa SMP – prof. Jarosława Ładosza – poprzez publikację materiałów poświęconych tematyce wyznaczonej Konferencją;
  • Do końca bieżącej kadencji władz SMP Zarząd Główny Stowarzyszenia będzie działał w realnym okrojonym 3-osobowym składzie (bez Wiceprezesa i bez Skarbnika), a Główna Komisja Rewizyjna – z uwagi na śmierć jej Przewodniczącego prof. Jana Kurowickiego – w składzie dwuosobowym.
  • Członkowie SMP wyrażają nadzieję na warunki dalszej owocnej pracy nad celami statutowymi Stowarzyszenia w sytuacji oczyszczenia atmosfery i rezygnacji z funkcjonowania SMP osób, które uznały, że ich drogi i drogi Stowarzyszenia są rozbieżne.

Piotr Tadeusz Strębski
Sekretarz Generalny SMP


Pozostaw odpowiedź

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

2 komentarzy do “Konferencja rocznicowa SMP i zmiany w Stowarzyszeniu

  • Marek

    Świetna wiadomość! Państwo Bratkowski-Balcerek skutecznie trzymali mnie z dala od stowarzyszenia. Jak mówi przysłowie: baba z wozu – koniom lżej! Czy w Gdańsku macie jakichś członków?

  • Tadeusz Lemańczyk

    Jako uczestnik dyskusji, która toczyła się przez następny tydzień po weekendowym spotkaniu, podzielam krytyczną ocenę Sekretarza Generalnego SMP w odniesieniu do działań podejmowanych w związku z nią przez część członków SMP i ze zrozumieniem przyjmuję wiążące się z tym konsekwencje personalne.