Archiwum dnia: 23 kwietnia 2023


Interesującą publikacją jest książka Jacquesa Attali pod wymownym tytułem Krótka historia przyszłości, wydana w 2006 roku. Zawiera ona prognozę rozwoju sytuacji na całym świecie do około roku 2050. Jego zdaniem dominacja imperializmu amerykańskiego skończy się jeszcze przed rokiem 2035 – „potem zaś nastąpią po sobie trzy fazy przyszłości: hiperimperium, hiperkonflikt […]

Attali o rozwoju przyszłej demokracji