Archiwum dnia: 26 maja 2023


WOLNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ [Jean-Paul Sartre] Istotną konsekwencją naszych poprzednich uwag jest to, że człowiek, będąc skazany na bycie wolnym, nosi na swoich ramionach, ciężar całego świata: jest odpowiedzialny za świat i siebie samego, jako że jest pewnym sposobem bycia. Używamy słowa „odpowiedzialność” w pospolitym znaczeniu „świadomości bycia niekwestionowanym sprawcą jakiegoś […]

O odpowiedzialności w wojnie hybrydowej