Archiwum dnia: 22 stycznia 2024


Relacje Kautsky’ego z Engelsem rozpoczęły się w 1881 roku. Wyjaśniając, Kautsky poprzedza zbiór listów krótkim szkicem własnego rozwoju, pokazując wielki wpływ Engelsa na ukształtowanie Kautsky’ego. Sama korespondencja nie może wiele wnieść. Zawiera niewiele kwestii teoretycznych. Rzuca więcej światła na historię [Niemieckiej] Partii Socjaldemokratycznej. Kautsky odnosi się do Marksa i Engelsa […]

Paul Mattick – O korespondencji pomiędzy Engelsem a Kautskym


Artykuł ten dotyczy kryzysu ekologicznego, raportu Klubu Rzymskiego pt. „Granice wzrostu” i pracy wschodnioniemieckiego filozofa Wolfganga Haricha. Wraz z aktualnością tematu, dokonywanych prób z nim się mierzenia i, co ciekawe: aktualności proponowanych rozwiązań przez różne kierunki myśli społecznej – szczególnie polecamy jego lekturę!  – Przyp. red. Historyczny charakter natury wynika […]

Paul Mattick – Kapitalizm i ekologia: od upadku kapitału do ...


Słowa socjalizm i komunizm mają to samo znaczenie. Wskazują one na stan społeczeństwa, w którym bogactwo społeczności: ziemia i środki produkcji, dystrybucji i transportu są wspólne, a produkcja ma na celu użyteczność, a nie zysk. Socjalizm jest ideałem, do którego dążymy, więc naturalne jest, że o tym przyszłym społeczeństwie powinny […]

Sylvia Pankhurst – Społeczeństwo przyszłościKsiążka [Herberta] Marcusego odnawia próbę odczytania Marksa w twórczości Freuda. Poprzednie próby, podejmowane na przykład przez [Wilhelma] Reicha i [Reubena] Osborna, zakończyły się niepowodzeniem. Zamiast przezwyciężyć zawodzącą inercję, teorie Reicha ledwo wystarczały do podtrzymania absurdalnej prywatnej oszukańczej działalności „lekarskiej”. Praca Osborna, produkt stalinowskiego okresu frontu ludowego, mająca na celu przyciągnięcie […]

Paul Mattick – Marks a Freud (Recenzja książki Herberta Marcuse ...Nasz zwyczaj pomijania nazwisk doprowadził do nieporozumienia. Artykuł „Partia i klasa robotnicza”, który po ukazaniu się w magazynie Council Correspondence został przedrukowany przez APCF [Anti-Parliamentary Communist Federation – Antyparlamentarna Federacja Komunistyczna] i omówiony w piśmie Solidarity [Solidarność] (nr 34-36) przez Franka Maitlanda, został napisany przez Antona Pannekoeka. Ten ostatni nie […]

Paul Mattick – Artykuł Pannekoeka pt. “Partia i klasa robotnicza”