Historia


W ramach realizacji naszego upamiętnienia 100 rocznicy śmierci Włodzimierza Iljicza Uljanowa (Lenina) mamy zaszczyt ogłosić udostępnienie cyfrowej reprodukcji (z dokonanym cyfrowym rozpoznaniem znaków – OCR) 23 tomu „Dzieł wszystkich” Lenina zawierającego m.in. tak znane prace jak „Losy historyczne nauki Karola Marksa”, „Trzy źródła i trzy części składowe marksizmu”, „Klasa robotnicza […]

Tom 23 „Dzieł wszystkich” W. I. Lenina w otwartym dostępie!


Filozofowie rozmaicie tylko interpretowali świat; idzie jednak o to, aby go zmienić. Karol Marks, „Tezy o Feuerbachu” Teorie naukowe nie wyłaniają się z czystych i beznamiętnych myśli w ludzkich głowach. Teorie te służą praktyce i są ustanawiane w celu oczyszczenia drogi dla podstawowych praktycznych zadań człowieka. Powstają nawet w wyniku praktycznych potrzeb i […]

Anton Pannekoek – Marksizm jako działanie


Jesienią 1938 roku Karl Kautsky zmarł w Amsterdamie w wieku 84 lat. Był uważany za najważniejszego teoretyka marksistowskiego ruchu robotniczego po śmierci jego założycieli i można powiedzieć, że był jego najbardziej reprezentatywnym członkiem. W jego osobie bardzo wyraźnie zawarły się zarówno rewolucyjne, jak i reakcyjne aspekty tego ruchu. Ale podczas […]

Paul Mattick – Karol Kautsky: Od Marksa do HitleraPrzedmowa redakcji „Industrial Worker” Obecnie w wielu publikacjach wkłada się niezwykły wysiłek w obalenie marksizmu. Magazyn „Life” poświęca wiele stron na artykuł Johna Dos Passosa pt. „Porażka marksizmu”, który nie ma więcej wspólnego z jego porażką niż nieuczciwa księgowość z poprawnością tabliczki mnożenia. Być może okazją jest to, że w […]

Anton Pannekoek – A co z marksizmem?


I Jeśli spróbujemy znaleźć klucz do wzajemnego stosunku socjalizmu i religii w praktycznej postawie socjalistycznych mówców i pisarzy oraz rzeczników religijnych, łatwo dojdziemy do przekonania, że pod tym względem panuje największe nieporozumienie, zamieszanie i istnieją wewnętrzne sprzeczności. Z jednej strony widzimy, że liczni robotnicy, wstępując w szeregi socjalistów, również wyrzucają […]

Anton Pannekoek – Socjalizm a religia


Relacje Kautsky’ego z Engelsem rozpoczęły się w 1881 roku. Wyjaśniając, Kautsky poprzedza zbiór listów krótkim szkicem własnego rozwoju, pokazując wielki wpływ Engelsa na ukształtowanie Kautsky’ego. Sama korespondencja nie może wiele wnieść. Zawiera niewiele kwestii teoretycznych. Rzuca więcej światła na historię [Niemieckiej] Partii Socjaldemokratycznej. Kautsky odnosi się do Marksa i Engelsa […]

Paul Mattick – O korespondencji pomiędzy Engelsem a KautskymSłowa socjalizm i komunizm mają to samo znaczenie. Wskazują one na stan społeczeństwa, w którym bogactwo społeczności: ziemia i środki produkcji, dystrybucji i transportu są wspólne, a produkcja ma na celu użyteczność, a nie zysk. Socjalizm jest ideałem, do którego dążymy, więc naturalne jest, że o tym przyszłym społeczeństwie powinny […]

Sylvia Pankhurst – Społeczeństwo przyszłościNasz zwyczaj pomijania nazwisk doprowadził do nieporozumienia. Artykuł „Partia i klasa robotnicza”, który po ukazaniu się w magazynie Council Correspondence został przedrukowany przez APCF [Anti-Parliamentary Communist Federation – Antyparlamentarna Federacja Komunistyczna] i omówiony w piśmie Solidarity [Solidarność] (nr 34-36) przez Franka Maitlanda, został napisany przez Antona Pannekoeka. Ten ostatni nie […]

Paul Mattick – Artykuł Pannekoeka pt. “Partia i klasa robotnicza”
Wziąć pracę genialnego myśliciela obejmującą pięć i pół dekady, przepuścić ją przez maszynkę do mięsa, wybrać pół tuzina kawałków z milionów stworzonych i przedstawić je w całkowicie fałszywym kontekście! Taką receptą kierowała się lewicowa „Fundacja im. Róży Luksemburg” (Rosa-Luxemburg-Stiftung, RLS) podczas wydarzenia upamiętniającego 200. rocznicę urodzin Fryderyka Engelsa. Produktem był […]

Niemiecka „Partia Lewicy” szkaluje dziedzictwo Fryderyka Engelsa


W obecnej dobie ruch robotniczy w szczególności komunistyczny przeżywa duże załamanie, co radykalnie osłabia możliwości obrony interesów klasy robotniczej i świata pracy. Jest wiele przyczyn tego osłabienia, które analizowane są nie tylko na łamach naszego Portalu. Zbyt często w tej analizie pomija się doświadczenie i budowę podstaw socjalizmu w Chińskiej […]

Uwagi na marginesie książki „Historia i rzeczywistość. 100 pojęć do ...