Historia


Nasz zwyczaj pomijania nazwisk doprowadził do nieporozumienia. Artykuł „Partia i klasa robotnicza”, który po ukazaniu się w magazynie Council Correspondence został przedrukowany przez APCF [Anti-Parliamentary Communist Federation – Antyparlamentarna Federacja Komunistyczna] i omówiony w piśmie Solidarity [Solidarność] (nr 34-36) przez Franka Maitlanda, został napisany przez Antona Pannekoeka. Ten ostatni nie […]

Paul Mattick – Artykuł Pannekoeka pt. “Partia i klasa robotnicza”Wziąć pracę genialnego myśliciela obejmującą pięć i pół dekady, przepuścić ją przez maszynkę do mięsa, wybrać pół tuzina kawałków z milionów stworzonych i przedstawić je w całkowicie fałszywym kontekście! Taką receptą kierowała się lewicowa „Fundacja im. Róży Luksemburg” (Rosa-Luxemburg-Stiftung, RLS) podczas wydarzenia upamiętniającego 200. rocznicę urodzin Fryderyka Engelsa. Produktem był […]

Niemiecka „Partia Lewicy” szkaluje dziedzictwo Fryderyka EngelsaW obecnej dobie ruch robotniczy w szczególności komunistyczny przeżywa duże załamanie, co radykalnie osłabia możliwości obrony interesów klasy robotniczej i świata pracy. Jest wiele przyczyn tego osłabienia, które analizowane są nie tylko na łamach naszego Portalu. Zbyt często w tej analizie pomija się doświadczenie i budowę podstaw socjalizmu w Chińskiej […]

Uwagi na marginesie książki „Historia i rzeczywistość. 100 pojęć do ...


15 stycznia 1919 r. przywódcy rewolucyjni Róża Luksemburg i Karl Liebknecht zostali zamordowani z zimną krwią przez bandę prawicowych oficerów. Ich zabójstwa nastąpiły po stłumieniu w Berlinie powstania styczniowego i cieszyły się milczącą aprobatą czołowych członków Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD), która przejęła władzę zaledwie kilka tygodni wcześniej. Ich śmierć przeszła […]

105 rocznica zamordowania Róży Luksemburg i Karla Liebknechta


Słowo wstępne od tłumacza: Przedkładany Czytelnikowi tekst jest  inauguracyjnym dokumentem programowo-organizacyjnym napisanym przez Arrigo Cervetto, który legł u podstaw utworzenia organizacji włoskich „leninowskich grup lewicy komunistycznej”, znanych dziś pod nazwą „Lotta Comunista” („Walka Komunistyczna”). Tekst ten – zgodnie z uzyskaną informacją od działaczy LC – jest wciąż aktualny i wiążący […]

Arrigo Cervetto – Tezy o rozwoju imperialistycznym, czasie trwania fazy ...„Słyszałem różne szczególne rzeczy na ten temat od rosyjskich i niemieckich towarzyszy. Muszę to Wam powiedzieć. Mówiono mi, że pewna utalentowana komunistka z Hamburga publikuje gazetę dla prostytutek i że zamierza zorganizować je dla walki rewolucyjnej. Róża działała i odczuwała jak komunistka, kiedy w pewnym artykule poruszała sprawę prostytutek aresztowanych […]

Ze wspomnień Klary Zetkin [Opinie Lenina w kwestiach obyczajowych i ...


Dear friend! Plan broszury stanowczo radzę napisać bardziej szczegółowo. W przeciwnym razie jest zbyt wiele niejasności. Co do jednego muszę wypowiedzieć się już teraz: Paragraf 3 – „postulat (kobiet) wolnej miłości” radzę zupełnie wyrzucić. Sprowadza się to w istocie rzeczy nie do proletariackiego, lecz burżuazyjnego postulatu. Bo rzeczywiście, co Wy […]

List W.I. Lenina do Inessy Armand (17 stycznia 1915 r.)


1
Uwaga od tłumacza: Niniejszy, napisany w 1941 roku, tekst jest bezpośrednią polemiką z innym tekstem pod tym samym tytułem – autorstwa Amadeo Bordigi. Oba teksty – których czas napisania jest oddalony od siebie o 20 lat (doświadczeń historycznych) – prezentują diametralnie różną interpretację związku (stosunku) między klasową partią polityczną klasy […]

Anton Pannekoek – Partia a klasaPublikując nasz komunistyczny program, który zawierał zarysy odpowiedzi na wiele istotnych problemów dotyczących rewolucyjnego ruchu proletariatu, spodziewaliśmy się, że rozwinie się szeroka dyskusja na temat wszystkich jego aspektów. Zamiast tego toczyła się i nadal toczy jedynie wściekła dyskusja na temat niezgodności wobec udziału w wyborach, co zostało trzeźwo potwierdzone w […]

Amadeo Bordiga – System komunistycznego przedstawicielstwa


1
„Tezy o roli partii komunistycznej w rewolucji proletariackiej” przyjęte przez II Kongres Międzynarodówki Komunistycznej są prawdziwie i głęboko zakorzenione w doktrynie marksistowskiej. Tezy te przyjmują za punkt wyjścia określenie stosunków między partią a klasą i ustalają, że partia klasowa może zawierać w swoich szeregach jedynie część samej klasy, nigdy całość […]

Amadeo Bordiga – Partia a klasa